Aktieindexterminer

1987 introducerade OMX handel med aktieindexterminer, eller indices futures som man säger på engelska, i Sverige. Aktieindexterminerna som du kan handla med på Stockholmsbörsen har samma underliggande aktier som OMX-optionerna. Den underliggande egendomen för en aktieindextermin är ett index som visar förändringen i de aktier som ingår i aktieindexterminen. I aktieindex ingår ofta de mest omsatta aktierna på en viss aktiebörs. I OMX-terminer ingår de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Indexet omräknas till ett penningbelopp genom den så kallade.

Men hur fungerar aktieindexterminer?

Aktieindexterminer är avtal i vilket parterna kommer överens om överlåtelse av ett visst antal andelar av ett aktieindex vid en bestämd tidpunkt i framtiden och till ett pris som bestäms i avtalet. Ett aktieindexterminskontrakt innefattar en skyldighet för både köpare och säljare att fullgöra sina åtagande enligt avtalet. Någon betalning görs inte vid avtalets ingående, däremot krävs som regel att båda parterna ställer någon form av säkerhet. Storleken på säkerheten bestäms framför allt av hur volantil det underliggande indexet är, hur stora riskerna är för prisförändringar och i förlängningen hur stora potentiella förlustrisker som finns på aktieindexterminen.

Aktieindexterminer - ett standardiserat finansiellt instrument

Aktieterminshandeln genom OMX är standardiserad och av forward typ. Liksom forwards så handlas alltså aktieterminer med förutsättning att både betalning och leverans skall ske först på terminslividdagen.

Lividdagen för aktieterminer sammanfaller med aktieoptionernas dag för förfall, dvs den tredje fredagen i slutmånaden. För att se de dagsaktuella kurser för aktieterminer så kan man läsa dagspressen, såsom Näringsliv24 eller DI. Noteringarna för aktieterminer avser de sista köp- och säljkurserna på respektive termin.

 
       
   
Läs våra regler om upphovsrätt, terminer.se (2005-10).