Finansiella marknadsplatser

Det finns ett flertal finansiella marknadsplatser för derivatinstrument. Derivatmarknaderna kan delas in i två grupper, derivatinstrument som handlas genom börser och OTC-derivat.

Medan derivatinstrumenten som handlas via börser har mellanhänder och stanardiserade storlekar, så karakteriseras OTC-marknaden av att handeln sker direkt mellan två parter utan att gå genom någon börs eller annan mellanhand.

Europeiska marknadsplatser för derivatinstrument

EUREX är en elektronisk europeisk marknadsplats med säte i Frankfurt, Tyskland.
LIFFE (London International Financial Futures Exchange) är Europas största marknadsplats för derivatinstrument och terminer (futures) i synnerhet.
OMX, med lokal i Stockholm, är norra Europas största marknadsplats för derivatinstrument.


Amerikanska marknadsplatser för derivatinstrument

CME (Chicago Mercantile Exchange) rankas som en av världens största marknadsplats för optioner och terminer (futures).

NYMEX (New York Mercantile Exchange) är världens största fysiska marknadsplats för terminer.

Asiatiska marknadsplatser för derivatinstrument

Osaka Mercantile Exchange är en marknadsplats för terminer. Omsättningen är högst för derivatkontakt i aluminium, nickel och gummi.

Tokyo Grain Exchange är stora på flera typer av råvaror. Här handlas det huvudsakligen med socker, soyabönor och olika typer av kaffe.

Korea Exchange är namnet på sammanslagningen av Kosdaq, Korea Futures Exchange och Korea Stock Market. Detta är världens största derivatmarknadsplats baserat på transaktionsvolym.

HKEx (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited är moderbolag sedan år 2000 för Hong Kong Stock Exchange, Hong Kong Futures Exchange och Hong Kong Securities Clearing.

Dubai Mercantile Exchange är den största handelsplatsen för derivatinstrument i Mellanöstern.

Har vi missat någon viktig finansiell marknadsplats? Skicka i så fall gärna ett epostmeddelande till oss med rubriken "Lägg till marknadsplats".

 
       
   
Läs våra regler om upphovsrätt, terminer.se (2005-10).