Vad är teknisk analys?

Den tekniska analysmetoden för investeringar i terminer, aktier och valuta grundar sig på reflektionen att priser rör sig i trender som styrs av attitydförändringar bland investerare. Olika ekonomiska, monetär, politiska och psykologiska faktorer kan återspeglas i teknisk analys. Teknisk analys kan ses som en konstform, som kräver att du kan identifiera trender och trendförändringar på ett tidigt stadium, så att du kan gå in i en aktietermin, valutatermin eller annat värdepapper vid rätt tidpunkt och sedan stanna i denna position tills tillräckligt med vikt eller bevis säger att trenden har ändrats. Teknisk analys grundar sig på att den mänskliga naturen är konstant, mer eller mindre. Genom att studera naturen för marknadens tidigare vändpunkter så är det möjligt att utveckla vissa karakterisktiska för hjälpa till att identifiera markandens toppar och bottnar. Tekniska analyser bygger på antagandet att människor fortsätter göra liknande misstag i framtiden som dem har gjort tidigare. Nedan följer lite grunder angående olika typer av trender som är viktiga för förståelsen av teknisk analys.

Trender vid teknisk analys och futures handel

Vi gick tidigare igenom att teknisk analys grundar sig på att du kan identifiera trender och trendvändningar på ett tidigt stadium. De trender som man diskuterar oftast är förmodligen primära trender, sekundära trender, tertiära trender och intra-dagstrender. Läs mer om teknisk analys och olika typer av trender nedan.

Primära trender

En primär trend varar vanligtvis mellan ett och två år och är en indirekt reflektion av investerares attityder gentemot de underliggande fundamentala drivkrafterna i ekonomin. En business cycle varar ungefär 3.6 år i genomsnitt, så den följer uppgångar och nedgångar genom trender (bull och bear market) för mellan ett och två år. Att bygga upp tar längre tid än att bryta ner och en bull market varar generellt längre än en bear market.

Den primära trenden är betydelsefull för obligationer (bonds), aktier och råvaror. Primära trender är även betydande för valutahandel, även om valutakurser reflekteras genom ett inbördes förhållande mellan två olika ekonomier och därför inte passar perfekt in i denna typ av trend. Speciellt när du gör investeringar med längre tidshorisone är det viktigt att först studera teknisk analys och i synnerhet primära trender för din investering.

Sekundära trender

Titta på en graf så kommer du notera att priser inte rör sig i en rak linje, vilket du säkert redan vet. En primär uppsving bli avbruten flera gånger på vägen. Teknisk analys studerat i form av sekundära trender konfirmerar den primära trenden. Sekundära trender kan vara allt från tre veckor till så länge som sex månader eller mer. Genom att ha koll på både den primära och sekundära trenden så kan du öka din framgång på aktie- eller terminsmarkanden.

Tertiära trender

Tertiära trender, eller en korta trender, varar normalt mellan en och fyra veckor. Dem avbryter banan för den sekundära trenden, precis såsom den sekundära trenden avbryter den primära trendens prisrörelser. Den tertiära trenden influeras ofta av slumpvis nyheter och är mycket svårare att förutspå än de längre trenderna. Generellt kan man säga att ju längre tidsspan en trend har, desto enklare är den att identifiera och följa.

Trender att uppmärksamma för terminsinvesterare

Ifall du handlar med terminer så bör du först och främst uppmärksamma den långa trenden (den primära trenden) och sedan den sekundära trenden. Därefter kan du dra avgörande trendlinjer, såsom bottenlinjer och topplinjer. Se till att ha stopp-loss nivårer utsatta och handla diciplinerat. Konfirmera uppåtgående prisrörelser med ökad volym och uppmärksamma hög volatilitet rent generellt. Sedan bör du som teknisk analytiker hitta en favorit chart, t. ex candle stick som är min egen favorit, bardiagram eller kanske point and figure? Sätt gärna ut någon form av glidande medelvärde för att uppmärksamma den längre trenden. Det är även värt att studera fibonacci, en teknisk indikator som används flitigt och som kan appliceras på nästan alla typer av instrument. Sist men inte minst, finansiella marknader baseras på brist av disciplin och kunskap. Se till att Fler tips om teknisk analys och terminer kommer strax.

Teknisk analys VS fundamental analys

Vad är då skillnaden mellan teknisk analys och fundamental analys? Medan teknisk analys bygger på att man analyserar trender och trendförändringar så bygger fundamental analys på att man analyserar underliggande balansräkningar och underliggande värden, jämför ett bolag med dess konkurrenter etc.

Har vi missat någon viktig om teknisk analys och trender? Skicka i så fall gärna ett epostmeddelande till oss med rubriken "Lägg till teknisk analys".

 
       
   
Läs våra regler om upphovsrätt, terminer.se (2005-10).