Valutaterminer

Någon standardiserad form av handel med valutaterminer förekommer intei Sverige, vare sig med forwards eller futures. Utomlands förekommer dock en omfattande handel på en rad olika marknadsplatser. Handeln är mycket utvecklad och likvid, vilket bl a beror på de små transaktionskostnaderna som valutaterminshandel är förenad med. Handel med valutaterminer sker mellan en rad olika aktörer, såsom centralbanker och större mäklarhus. Som marknadsgaranter fungerar de större bankerna. Noteringar för valutaterminskontrakt kan avläsas i handelssystem som Reuters 3000 Xtra eller via Bloomberg Professional.

 
       
   
Läs våra regler om upphovsrätt, terminer.se (2005-10).