Aktieterminer

1998 introducerade OMX handel med aktieterminer, eller stock futures som man säger på engelska, i Sverige. Aktieterminerna som du kan handla med på Stockholmsbörsen har samma underliggande aktier som OMX-optionerna. En aktietermin som handlas genom OMX avser normalt 100 aktier och löptiden är oftasst sex månader.

Men hur fungerar aktieterminer?

Ett aktieterminskontrakt är ett avtal i vilket parterna kommer överens om överlåtelse av en viss aktie vid en bestämd tidpunkt i framtiden och till ett pris som bestäms i avtalet. Ett aktieterminskontrakt innefattar en skyldighet för både köpare och säljare att fullgöra sina åtagande enligt avtalet. Någon betalning görs inte vid avtalets ingående, däremot krävs som regel att båda parterna ställer någon form av säkerhet. Storleken på säkerheten bestäms framför allt av hur volantil den underliggande aktien är, hur stora riskerna är för prisförändringar och i förlängningen hur stora potentiella förlustrisker som finns på aktieterminskontraktet.


Aktieterminer - ett standardiserat finansiellt instrument

Aktieterminshandeln genom OMX är standardiserad och av forward typ. Liksom forwards så handlas alltså aktieterminer med förutsättning att både betalning och leverans skall ske först på terminslividdagen.

Lividdagen för aktieterminer sammanfaller med aktieoptionernas dag för förfall, dvs den tredje fredagen i slutmånaden. För att se de dagsaktuella kurser för aktieterminer så kan man läsa dagspressen, såsom N24 eller DI. Noteringarna för aktieterminer avser de sista köp- och säljkurserna på respektive termin. 
       
   
Läs våra regler om upphovsrätt, terminer.se (2005-10).