Regler för upphovsrätt

Ifall inget annat är angivet så får innehåll från http://www.terminer.se (webbplatsen) och dess undersidor användas fritt, under förutsättning att en länkhänvisning till webbplatsen återges på den aktuella webbplatsen där informationen används. (Det är ok ifall ni använder en nofollow tagg vid tillbakalänkning till oss).

Om kopior av material från webbplatsen påträffas på er webbplats utan att det finns någon hänvisning till oss, så kommer dels er sökmotorplacering påverkas negativt, del kommer vi att diskutera med juridiska rådgivare för att bemöta denna typ av brott.

De delar av webbplatsen som innehåller länkar till andra webbplatser står utanför webbplatsens ansvarsområde. Vid minsta tveksamhet angående våra upphovsrättsliga regler, vänligen kontakta oss omedelbart.

 
       
   
Läs våra regler om upphovsrätt, terminer.se (2005).